Renovace a čištění schodů

Renovace schodů, renovace kamenných schodů, renovace historických schodů, broušení kamenných schodů, pískování kamenných schodů, pemrlování kamenných schodů, jehličkování kamenných schodů, nanotechnologické čištění kovových schodů, renovace pískovcových schodů, renovace teraco schodů, renovace žulových schodů, renovace betonových schodů, renovace mramorových schodů, renovace travertinových schodů, renovace břidlicových schodů, renovace dlažbových schodů, renovace domovních schodů, čištění kamenných schodů, čištění historických schodů, čištění pískovcových schodů, čištění teraco schodů, čištění žulových schodů, čištění betonových schodů, čištění mramorových schodů, čištění travertinových schodů, čištění břidlicových schodů, čištění dlažbových schodů, čištění domovních schodů, včetně ochranné impregnace a voskování kamenných schodů a podest jsme připraveni zajistit v rámci České republiky do 48-mi hodin.

Renovace a čištění schodů

Potřebujete zajistit odbornou renovaci a profesionální čištění kamenných, kovových, žulových, teraco či mramorových schodů ve Vašem činžovním domě, bytovém domě nebo ve Vašem objektu, podniku, restauraci či komerčních prostorách ve Vašem regionu?

Renovace a čištění schodů Praha, renovace a čištění schodů Mělník, renovace a čištění schodů Česká lípa, renovace a čištění schodů Mladá Boleslav, renovace a čištění schodů Liberec, renovace a čištění schodů Ústí nad Labem, renovace a čištění schodů Děčín, renovace a čištění schodů Kladno, renovace a čištění schodů Benešov, renovace a čištění schodů Beroun a renovace a čištění schodů Brno, renovace a čištění schodů Plzeň a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Renovace a čištění schodů je prováděno různými metodami dle typu povrchů a především rozsahu znečištění a stavu schodnic. Naše metody se zakládají na kvalitních a prověřených profi čistících prostředcích s použitím moderní a účinné techniky a profesionálního strojového vybavení renomovaných značek.

Naše firma je držitelem certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky úklidu, čištění povrchů, renovací povrchů a aplikace polymerních voskových a nanotechnologických impregnací.

Renovace schodů a podest a úvodní informace

Renovace a čištění schodišť a podest je pro naši firmu díky naší technologii a zkušenostem velmi často zajišťovanou službou. Hlavní náplní této sekce je seznámit a detailně informovat našeho zákazníka o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a renovace nebo čištění schodů od A-Z včetně doplňkových služeb. Každý zaměstnanec a pracovník naší firmy je plně proškolený dle našeho interního manuálu, neb podstata kvalitních a profi služeb naší firmy spočívá v metodách, přístupu, přípravcích a technickém zázemí firmy.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní a profesionální firmu, je jisté, že vše je samozřejmě o lidech – pracovnících, kteří k Vám přijdou a tím i potažmo o prováděcí firmě jako takové, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Očista prostor® máte o komplexní renovaci a čištění podest a schodů postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním odborným postupům máte Vaše schodiště zrenovované či vyčištěné v poměrně krátké době a to s dlouhodobým výsledkem a životností.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Renovace, čištění schodů a objednávka

Objednávka renovace a čištění schodů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně renovaci a čištění schodů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místaRenovace a čištění schodů
 2. Plocha schodů a rozsah podest
 3. Počet schodů a stav schodiště
 4. Rozsah renovace a čištění
 5. Materiál a typ schodiště
 6. Impregnace a voskování schodů
 7. Čas a preferovaný termín realizace

Renovace, čištění schodů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má ve většině poptávek své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Renovace a čištění kamenných či kovových schodů a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místaRenovace a čištění schodů
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální čističe či impregnace
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka

Renovace a čištění schodů je ve většině případech úkonem pro více dní a někdy i týdnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás mají povinnost upozornit na případný nárůst ceny. Toto může způsobit hned několik faktorů např. materiál schodů, vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka (hodinová sazba) vždy zahrnuje základní naceněné technologické postupy, renovační a čistící profi přípravky, použití vlastní specializované techniky a technologie. Speciální metody, čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity.

Renovace, čištění schodů, podest a technické informace

Renovace, čištění schodů a podest se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny.
 2. Odprášení schodů a podest včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Mechanická renovace nebo čištění schodů a podest.
 4. Odmaštění schodů a podest včetně spár.
 5. Parní čištění schodů a podest včetně odstranění nečistot.
 6. Strojové čištění schodů včetně aplikace profi čistících přípravků.
 7. Strojové umytí podest včetně neutralizace povrchů.
 8. Impregnace, nátěry, voskování, olejování schodů a podest.
 9. Strojové leštění schodů a podest.
 10. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 11. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Renovace a čištění schodů a podest vyžaduje vybavení kvalitními a profesionálními renovátorskými technologiemi, čistícími profi koncentráty a profesionální čistící a úklidovou technikou. V jednoduchosti je krása a tak i naši pracovníci nemají víc než opravdu potřebují. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika.

 1. Vodní vysavač na suché a mokré vysávání včetně extrakčního-mokrého čištěním povrchů.
 2. Průmyslový vysavač na hrubé odprášení a vysávání stavebních nečistot.
 3. Kartáčovací rotační stroj na hrubý vymytí povrchu a spár
 4. Kotoučový stroj na hloubkové čištění podlah a schodů
 5. Jehličkovací stroj na renovaci schodů
 6. Brusky a mechanické nástroje na kámen
 7. Profesionální kompresor na tlakové čištění schodů
 8. Parní profi systém a stroj na odmaštění a čištění nečistot.
 9. Kvalitní škrabky a žiletky UNGER
 10. Kartáče a rýžáky
 11. Kvalitní čistící pady na hloubkové čištění podest a schodů
 12. Přípravky na čištění – desinfekci – leštění – impregnaci – voskování
 13. Kvalitní mopy

Renovace a čištění žuly a technické informace

Odborná renovace a čištění žuly a žulových schodů vyžaduje znalost tohoto kamene. Žula, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly (rapakivi). Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti.

Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit. Podle příměsí se rozeznávají biotitická žula, dvojslídá žula, amfibolická žula, amfibolicko-biotitická žula, apod. Porfyrová žula obsahuje větší porfyrické vyrostlice ortoklasu. Výlevným ekvivalentem žuly je ryolit. Žilným ekvivalentem žuly je žulový porfyr. Čištění žulových povrchů lze provádět kyselými a zásaditými profi přípravky. Velice důležitá je mimo jiné impregnace těchto povrchů neb zabraňuje značné savosti a průniku nečistot do hloubky kamene.

Renovace a čištění schodů

Renovace a čištění teraco povrchů a technické informace

Odborná renovace a čištění teraco či terrazzo schodů či podest nebo podlah vyžaduje znalost tohoto materiálu. Teraco nebo též terazzo, je litá dlažba vyráběná ze směsi cementu a ušlechtilých drtí (mramor apod.), většinou s přesnou granulometrií. Povrch dlažby je vždy zušlechtěn opracováním, a to broušením, otryskáním, kartáčováním apod. Pro lepší údržbu je povrch dlažby většinou chráněn, k čemuž dochází formou impregnace disperzí, voskem, lakem, teflonem aj, původně lněným olejem. Teraco je barvitelné barevnými pigmenty dle požadavků zákazníka. Teraco je barvitelné barevnými pigmenty dle požadavků zákazníka.

Výhody teraca jsou velmi prosté. Povrch teraca je na rozdíl od kamenných a keramických obkladů bez spár – celistvý, je dilatován jen ve větších plochách (nad 3x 3 metry) a v místech vyššího pnutí. Dilatuje se buď mozaikou, nebo dilatačními lištami (kovovými, plastovými). Povrch je pevný, vysoce odolný, s dlouhou životností.

Renovace a čištění povrchu terasa je většinou za zlomek ceny nového teraco (cca 10-15%). Jeho složení a míchání má nespočetné množství variant díky velkému množství frakcí kamenných drtí, barvitelnosti pojiva, případně použitých mozaik nebo materiálů jako je sklo, což leckdy navozuje až luxusní až umělecký vzhled. Díky kotvícím můstkům možnost nanášení na netradiční materiály, jako je například kov a sádrokarton. Čištění teraco povrchů lze provádět pouze zásaditými profi přípravky. Velice důležitá je mimo jiné impregnace těchto povrchů neb zabraňuje značné savosti a průniku nečistot do hloubky kamene.

Renovace a čištění mramoru a technické informace

Odborná renovace a čištění mramoru a mramorových schodů vyžaduje znalost tohoto kamene. Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95 % kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit. Čištění mramorových povrchů lze provádět pouze zásaditými profi přípravky. Velice důležitá je mimo jiné impregnace těchto povrchů neb zabraňuje značné savosti a průniku nečistot do hloubky kamene.

Bílý mramor, jako je kararský, byl velmi ceněným materiálem pro sochaře již od starověku. Dobře se opracovává (stupeň tvrdosti 3), je relativně izotropní, homogenní a odolný proti otřesům při opracovávání. Lom světla v kalcitových krystalech způsobuje „voskový“ vzhled povrchu a sochám dává dojem živého těla. Dále se potkáváme s mramorem různých typů a původů jako např. kararský se vyznačuje sněhobílou barvou, šternberský je bílý, cetechovický mramor je bílý, pernštejnský mramor je bílý (Nedvědice), nehodivský mramor je šedý, lipovský mramor je tmavý a světlý, sněžníkovský mramor je světlý, zříceninový má na vyleštěných plochách kresby v hnědých tónech, slivenecký mramor je červený, růžový, hnědý, šedý, skvrnitý s žilkami (Cikánka, Horní Kopanina, Na Špičce, Hvížďalka) a také karlický mramor je černý se zlatožlutými žilkami.

Renovace a čištění schodů

Renovace a čištění ostatních kamenů a technické informace

Odborná renovace a čištění břidlice, opuky a betonu vyžaduje znalost tohoto kamene a materiálu.

Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců. Obsahuje především minerály biotit, muskovit a andalusit. Břidlice mívají černou až šedou barvu; vyznačují se dobrou rovinnou štěpností, takže z nich lze snadno vytvářet tenké desky. Relativní permitivita εr břidlice je 6,5 až 7,5.

Opuka je usazená hornina, prachovitý druh slínovce. Opuka vznikala z nejjemnějších částic usazených na mořském dně. Tvoří ji jílovité a prachovité částice, dále obsahuje vápencové složky a jehlice mořských hub mikroskopických rozměrů (tzv. spongie). Množství těchto jehlic určuje její pevnost a trvanlivost. Má bělavou až pískově žlutošedou barvu.

Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Pevnost betonu závisí především na vlastnostech cementu, dalšími ovlivňujícími faktory jsou vlastnosti vody a kameniva. Beton s větším obsahem cementu (1:2) má za teplého počasí už druhý den téměř poloviční tvrdost. V praxi se po 28 dnech považuje beton za hotový (vyzrálý).

Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina. Zjednodušeně lze horninu označit za pískovec tehdy, pokud podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm.[1] Velmi časté jsou křemenné pískovce, kde podstatnou část zrn tvoří křemen. Pískovec vzniká stmelením zrn (odborně řečeno tzv. klastů – obvykle křemene, živců a horninových úlomků jako jsou např. silicity) tmelem. Tento tmel je velmi často karbonátový nebo železitý. Mezerní hmotě (např. jílovité) se říká matrix. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Renovace, čištění schodů a metodický postup

Renovace, čištění schodů a podest se dělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý povrch je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu a rozsah renovace nebo čištění a případné doporučení ochranné impregnace.

Metody profesionální renovace, čištění schodů a podest:

 1. Mechanické broušení kamenných schodů profi nástroji HILTI | FLEX systems
 2. Mechanická renovace kamenných schodů jehličkováním a pemrlováním | FLEX
 3. Nanotechnologické a chemické čištění schodů systémem NANOPROFESIONAL
 4. Mechanické a parní čištění a odmašťování schodů Twister Professional | IDROMATIC
 5. Impregnace, hydrofobizace, voskování a hloubková desinfekce schodů a podest

Profesionální renovace a čištění schodů je vždy zahájena odprášením povrchů a podest a vyžaduje důslednost a jasné stanovení priorit co vše je zapotřebí odprášit a především kvalitní úklidovou techniku. JE VELICE DŮLEŽITÉ MÍT NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ OPRAŠNOSTI JE ZAPOTŘEBÍ ODPRAŠNĚNÍ OPAKOVAT I NĚKOLIKRÁT. Odprášení povrchů probíhá podtlakovým sáním proudu vzduchu, který je promýván velkým množstvím vody a zvedá se jako gejzír až k separátoru. Separátor oddělí alergeny, spory, plísní, choroboplodné zárodky i prachová částice a zapere je do vody, se kterou je vylijeme. Odprášení touto metodou je vysoce efektivní.

Na hrubé nečistoty je zapotřebí nasadit průmyslové vysavače, které si poradí s jemným prachem, hrubými nečistotami, kapalinami, olejem, mazivem, granulátem, kovovými třískami nebo dřevěnými pilinami. Dokonalou filtraci zaručuje plochý skládaný filtr Eco optional se systémem TACT – konstantní vysoký sací výkon. Tento systém umožňuje při práci vysavače, bezdotykové oklepávání filtru. Strojová technika na profi úklid a čištění podlah z díly firem Soteco, 3M, Numatic, Krantzle, Wirbel má své nenahraditelné místo ve výbavě naší firmy Očista prostor®. Díky této technice a proškolených pracovníků je naše firma schopna uspokojit v širokém spektru standardní i speciální požadavky na úklid i náročnějšího zákazníka.

Renovace a čištění schodů

Mechanické broušení, leštění kamenných schodů

Broušení kamenných schodů se používá při obnovení struktury kamene a hloubkově se tak vyčistí a zcela odstraní zašlé nečistoty. Broušené plochy se snadněji udržují v naprosté čistotě. Ideální řešení pro bytové a panelové domy, školy, nemocnice, atd. Následná povrchová úprava zabraňuje opětovnému znečištění. Samozřejmostí je i broušení kamenných soklů. Renovace se provádí pomocí mobilních brusek napojených na průmyslové vysavače, suchým procesem.

Broušení kamenných schodů vytváří hrubší, matný, neklouzavý povrch. Stopy po předchozím opracování nejsou viditelné, předem upravený povrch je opracován brousícími prostředky a nástroji.

Opalování kamenných schodů tvoří vzhled přírodního povrchu – odlomeného kamene, zvýrazňuje strukturu a texturu kamene. Vytváří bezpečný neklouzavý povrch pro pochůzné plochy (např. venkovní schodiště). Plamenem (který je hnán stlačeným vzduchem) je narušena soudržnost krystalu křemene s okolní hmotou a současně uvolněné části jsou odstraněny proudem hnacího vzduchu. Po opálení je povrch přebroušen. Výsledný efekt je kombinací obou úprav – přírodní povrch s menšími odchylkami rovinnosti.

Vysokootáčkové leštění schodů se provádí pouze za předpokladu, že schodiště je již v dobrém původním stavu, pokud tak není, musí se před leštěním schody nejprve vybrousit, aby se povrch srovnal a vyčistil od nečistot. Pak nastupuje několikanásobná fáze diamantového leštění. Leštění dodává plochám hladký povrch a vysoký lesk, zvýrazní strukturu i texturu kamene. Zvýrazní také barevnost (získá se tmavší odstín) a uzavřením povrchu zvýší odolnost proti zvětrávání. Broušené plochy jsou upraveny leštícími prostředky a nástroji.

Renovace a čištění schodů

Mechanická renovace, čištění schodů metodou pemrlování

Mechanická renovace a mechanické čištění kamenných schodů zcela perfektně na základě našich zkušeností řeší jakékoliv usazeniny a neodstranitelné nečistoty schodiště ve starých objektech a po stavebních objektech. Jedná se především o krustu atmosferických a jiných nečistot usazenou v pórech kamene. Kolem zábradlí bývají zbytky nátěrů, kolem stěn pak zbytky usazenin po stavebních pracích a malbě. Kámen má prohlubně, některé hrany jsou uraženy, v objektech veřejně přístupných nezřídka bývá nalepena na povrchu kamene žvýkačka apod.

Renovace a mechanické čištění kamenných schodů na bázi mechanických technologií, tj. srovnání nášlapů (nejčastěji přebroušením), jejich případné vytmelení speciálním tmelem namíchaným do barvy přírodního kamene a povrchová úprava odpovídající době, v níž schody vznikaly. Nejčastěji se jedná o pemrlování. Takto totiž bylo v minulosti povrchově upraveno 90% schodišť ve středoevropském regionu. Spáry mezi jednotlivými stupni vyplňujeme restaurátorskou maltou v odstínu o stupeň tmavším, než je barva kamene.

Pemrlování a štokování kamenných schodů

Pemrlováním kamenných schodů získá povrch kamene a schodnice vzhled ručního opracování. Opracování povrchu ručně (resp. strojně) pomocí pemrlice (resp. pemrlovacího nástavce) – ocelový nástroj opatřený jehlanovitými hroty nebo rovnoběžnými břity.

Pemrlice je kamenický nástroj určený k finální úpravě povrchu. Historicky vypadá buď jako dláto nebo jako kladivo, opatřené pracovní plochou, vytvořenou ze špic. V provedení kladiva trochu připomíná kuchyňskou paličku na maso. Po úpravě plochy tímto nástrojem je povrch pravidelně tečkovaný.

Přibližně od roku 1890 do roku 1960 byly u nás v módě teracové nebo také kameninové soklové omítky. Většinou se jednalo o dům nebo vilu z neomítnutých, vyspárovaných cihel, jejíž sokl byl z šedé teraco-kameniny. Povrchová úprava se dělala tak, že se natáhla teracová cementová omítka, silně se utáhla do hladka hladítkem, a nechala se trochu ztuhnout (zavadnout). Pak nastoupil zedník nebo kameník (zpravidla seděl na nízké stoličce),pemrlici držel v obou rukách těsně pod železem, a celé dny lehce kolmo klepal na plochu. Odklepal asi 1 mm silnou vrchní hladkou plochu, tím ji zdrsnil a vytvořil tak stejnoměrně drsnou kamennou plochu, připomínající žulu. Omítka to byla kvalitní, někde vydržela i sto let. Dnes se tato pracná metoda už nepoužívá a patří do muzea zednictví.

Renovace a čištění schodů

Výše uvedené historické metody ručního pemrlování byla nahrazeno pneumatickými pemrlovacími nástroji na bázi různých hrubostí výměnných kovových jehel, jejíchž prostřednictvím lze dosáhnout různého jemnosti a hrubosti opracování schodů.

Mechanické štokování je prováděno na pod schodnicových plochách prostřednictvím profi stroje osazeného 80 agresivními tvrdokovovými špičkami, které provádí zdrsňovací práce rychle a precizně. Stroj se dobře drží v ruce a vede se dobře díky krytu a držadlu .Rotující hlava nástroje je uložena v gumě, tím se redukuje hluk, vibrace a životnost pohonu se zvyšuje výkonu. Celý systém je napojen na profi odsávací zařízení do sběrného tanku profi vysavače.

Renovace a čištění schodů

Nano-technologické a chemické čištění schodů

Strojové a nanotechnologické čištění schodů, schodišť, podest a jeho cílem je hloubkové odstranění a vyčištění kamenných schodů od usazenin či nánosů včetně povrchové ochrany povrchu a materiálu v co nejkratším čase s dlouhodobým efektem.

Nano čištění schodů metodou NANOENERGY a NANOPROFESIONAL© je založeno na principu využití odvětví Nanotechnologie a přírodních věd zabývající se změnou hmoty v rozsahu nanometrů nám dosažení tohoto cíle jednoznačně umožnuje. Tato technologie je tou nejúčinnější, jelikož pracuje s nejmenšími částečkami hmoty. Nanometr je jedna milióntina z milimetru (pro představu: na špičku lidského vlasu se vejde cca 7 000 nanočástic). Slovo NANOS pochází z řečtiny a znamená „TRPASLÍK“.

Hlavním principem nano čištění a povrchové ochrany schodů a materiálů, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění a povrchové ochrany materiálů NANOPROFESIONAL©, je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních nanočástic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního kamene s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Čištění schodů a podest s následnou povrchovou úpravou metodou NANOPROFESIONAL© je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Nano čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda NANOPROFESIONAL a NANOENERGY© díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění). Po provedení nano vyčištění a následné povrchové nano úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného nano elektrolytického roztoku, který pomáhá udržovat dlouhodobou nano ochranu povrchu.

Nano-technologické čištění kovových schodů

Čištění kovových schodů je naše firma je připravena zajistit odborným nanotechnologickým systémem vyčištění a ošetření kovových materiálů metodou NANOENERGY a NANOPROFESIONAL©.

Naše specializace:

Renovace a čištění schodů

Čištění kovových a hliníkových schodů provádíme špičkovým nanotechnologickým produktem používaným pro zoxidované a mastné kovy, nerez aj. Prostřednictvím nanotechnologie zušlechťujeme kovové materiály tak, že nano účinné látky zabudované do tenké vrstvy necháme tak působit, že vytvoří maximální ochranu. Lesk se zvýší a lotosový efekt chrání povrch před kyselinami, UV zářením a vlivem životního prostředí. Tato metoda poskytuje absolutní UV ochranu a vytváří společně s patentovanými nano částicemi TiO2 ve specifickém tenkovrstvém lůžku samoregenerační a samočistící film. Tento film je odolný vůči chemikáliím, neviditelný a má dlouholetou životnost. To je ta správná metoda jak uchovat do budoucna předměty čisté a chráněné.

Čistič kovů a nerezu z řady NANOPROFESIONAL zajišťuje, že mastnoty a oleje budou lehce a biologicky rozloženy. Po rozpuštění mastnot a olejů působí specifický emulgátor tak intenzivně, že rozpuštěné mastné částice jsou nadneseny a vlhkým hadrem mohou být bezezbytku od podkladu odstraněny. Zůstane jen absolutně odmaštěný povrch.

Mechanické čištění a parní čištění schodů

Čištění kamenných schodů patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system) nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění a leštění. Hybrid™ a Twister Professional™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou.

Leštění kamenných schodů metodou Twister Professional™ dosahuje díky diamantovým padům a profesionálním strojům velmi vysoké kvality a lesku a to jak matného či lesklého, což vždy záleží na typu kamene a přání klienta. Leštění schodu probíhá bez jakýchkoliv chemikálií a nátěrů a lesku dosahujeme pouze přirozenou cestou s dlouhodobým efektem.

Diamantový čistící systém podlah firmy HTC metodu Twister Professional:
Renovace a čištění schodů metodou Twister Professional™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky. Kotouče Twister Professional™ lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister Professional™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister Professional™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah a prováděcí firmy.

Čištění a úklid podlah metodou Twister Professional™ našim klientů zajišťuje výjimečnou kvalitu. Kotouče Twister Professional™ nechají vyniknout krásu a užitné vlastnosti podlahy. Výsledky jsou neuvěřitelné! Metoda Twister Professional™ je jedinečná tím, že odpadá pravidelná údržba podlahy a použití vosků a leštidel! Tajemství těchto mimořádných výsledků spočívá v použití mechanického čištění s miliardami mikroskopických částeček diamantu. Je tedy dosaženo vysokého lesku a extrémní čistoty povrchu s následnou snadnou údržbou.

Výhody mechanického čištění metodou DCS

 • Bezprašné čištění (vodou s okamžitý odsátím)
 • Bezhlučné čištění (pouze tiché koutoučování bez broušení)
 • Rychlé čištění ( 1x schod = cca 10min / 0,75m2)
 • Protiskluzová úprava (anti-slip effekt hodnota R9)
 • Cenově přijatelné (viz. odstavec ceny čištění a impregnace)

Parní čištění schodů a podest

Parní čištění schodů, čištění schodů párou je metoda čištění za pomoci parního čističe nebo stroje. Pára se klasifikuje jako skupenský stav vody a patří do plynného skupenství. Pára je vytvořena z vody za pomoci tlaku a teploty. Parní čistič vytvoří horkou vodu a pod silným tlakem žene molekuly vody potrubním systémem ven ze stroje speciální úzkou tryskou. Objem vody, která je umístěna v nádobě parního čističe, se při jejím odpařování zvětšuje 1700 krát. Čištění párou patří mezi neúčinnější ekologické metody vůbec. Není třeba používat žádné chemické, čistící a odmašťovací přípravky. Pára z čističe dokáže proniknout do nejmenších nerovností a skulinek čištěného povrchu, a za vysoké teploty uvolní a odstraní mastnotu, oleje, vosk a další silné nečistoty.

Parní čištění povrchů, dlažeb, zámkových dlažeb je založeno na principu ekologicky šetrného čištění a údržby povrchů. Tato skutečnost je dodržena díky metodám, špičkové parní technice a nano eko čističům. Naše firma pro parní čištění povrchů disponujete několika technologiemi renomovaných výrobců – MONSTER, IDROMATIC, CAPITANI.

Čištění párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.

Výsledky parního čištění jsou dle našich zkušeností velmi pozitivní a jednoznačně progresivní a vysoce časově efektivní.

Renovace a čištění schodů

Impregnace a voskování kamenných schodů

Po provedení renovace či hloubkovém čištění kamenných schodů doporučujeme pro zvýraznění efektu či dlouhodobé ochrany a udržení vysokého lesku permanentní impregnaci s dosažením tzv. čirého efektu či zvýraznění barev kamene nebo transparentní nano impregnaci s hydrofobním efektem či voskování kamenných schodů a podest.

Voskování kamenných schodů a podest

Voskování schodů (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá podlaha také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Ukázka vizualizace technického procesu impregnace & voskování podlah

Renovace a čištění schodů

Voskování schodů velmi účinně předchází obrušování podlah od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikro póry do kterých se dostává nečistota , která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se podlaha stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu dlažbových nebo kamenných schodů používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení keramické dlažby.

Impregnace a protiskluzové nátěry schodů a podest

Impregnace a protiskluzové nátěry schodů a podest provádíme metodou tzv. hydrofobizace. Její hlavní předností je zamezit znečištění především porézních a nasákavých povrchů, které vzniká tak, že se organické nečistoty, či kapaliny na bázi oleje či mastnoty usazují v pórech materiálů. Díky nanotechnologickým hydrofobizační prostředkům z řady NANOPROFESIONAL©, je možné materiály ošetřit tak, aby se nečistoty do pórů vůbec nedostaly.

Hydrofobizace schodů a podest je vhodná pro ochranu všech porézních silikátových podkladů (omítka, plynosilikát, beton, pískovec, cihly, pálená střešní krytina apod.) před povětrnostními vlivy, zachovává paropropustnost, zvyšuje životnost, vytváří samočistitelný, vodoodpudivý povrch, zabraňuje růstu plísní a mechů.

Nano impregnací a hydrofobizací kamenných schodů a dlažeb nazýváme takovou změnu fyzikálně-chemických vlastností ošetřovaného materiálu, která na rozhraní pevné látky a plynného prostředí podstatně zvyšuje tzv. smáčecí úhel pro vodu:

Renovace a čištění schodů

Nano impregnace kamenných schodů a podest metodou NANOENERGY a NANOPROFESIONAL© s hydrofobním a nepřilnavým efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

Ukázka vizualizace technického procesu metody hydrofobizace NANOENERGY©

Renovace a čištění schodů

Impregnací a protiskluzovými nátěry metodami NANOENERGY a NANOPROFESIONAL© dochází ke spojení nanočástic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Nano formátovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky nanotechnologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Každá dlažba a kámen má vlastní hodnotu proti skluzu v jakém je vyrobena či opracována a do jakého povrchového stavu lze dostat mechanickým čištěním a renovací (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň.

Ceník profesionálních služeb

 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | broušení a renovace schodů
 • od 850,- Kč bez DPH per m2 | jehličkování a pemrlování schodů
 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | mechanické čištění schodů
 • od 150,- Kč bez DPH per m2 | chemické čištění schodů
 • od 199,- Kč bez DPH per m2 | nanotechnologické čištění schodů
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění schodů
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | voskování a pastování schodů
 • od 125,- Kč bez DPH per m2 | zvýrazňující a oživující impregnace schodů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace schodů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry schodů
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry podlah a schodů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.