Očista interiérů a prostor

Design interiérů, návrhy interiérů, realizace interiérů, příprava na prodej nemovitosti či pronájem nemovitosti, malování pokojů a prostor, malování obrazů, bytové dekorace, redesign a renovace nábytku ve většině případů není dostačující pro požedovaný výsledek krásného a čistého interiéru nebo prostoru bez důkladné předchozí očisty a harmonizace  interiérů a prostor.

Jistě znáte ten pocit, že vstoupíte do místnosti, bytu, domu nebo do kanceláře či restaurace a okamžitě cítíte, jak je zdejší atmosféra podbarvená tíží a napětím. Máte pocit, že se Vám nedaří nadechnout  a pocit radosti ze života je naprosto vzdálený? Jedným slovem, je Vám zde tzv. pocitově či fyzicky nepříjemně. Jindy se naopak cítíte radostni, plni inspirace a optimismu.

Tento pocitový rozdíl mezi místnosti se dá částečně vysvětlit tím, že některé prostředí je prostě fyzicky krásnější nebo přívětivější  než jiné. Důležité je přijmout fakt, že pod tímto vysvětlením je ukryta hlubší pravda nebo skutečnost, která přímo souvisí s energií v konkrétním prostoru. Některé prostředí – prostor vydává energii, která je vyživující, radostí a chutí do života Vás naplňující, zatím co jiný prostor působí dojmem vyčerpanosti a probouzí ve Vás depresi, úzkost nebo podrážděnost.

Očista interiérů a prostor Naším posláním je provést očistu a obrození interiéru či prostoru, zbavení veškerých nepříjemných, pozůstalých a neodbytných energií současných či předchozích majitelů, nájemců či obyvatelů v bytě, domě, pokoji, pracovně, kanceláři obchodě, restauraci, historickém prostoru.  Prostor – interiér celkově připravit na proměnu dle návrhu nového či upraveného interiéru s designovou úpravou včetně originálních dekorací a vnést do prostoru radost a dobrého ducha.

Úprava designu interiéru, návrh interiéru leckdy nestačí, jelikož prostor je poznamenán energiemi předchozích majitelů, nájemníků či událostí. Vytvořit vnější i vnitřní harmonické prostředí Vašeho interiéru či prostoru prostřednictvím designové úpravy bez předchozí očisty a vyčištění energií prostoru je v konečném výsledku jako umístit nádhernou kytici květů do špinavé vázy.

Očistu a harmonizaci prostoru a její podstatu nelze považovat za trend moderní doby (která sice díky svému vývoji bude čím dál více tento proces potřebovat), jelikož všechny dnes známé techniky očisty prostoru  vycházejí z prastarých metod používaných v lidských kulturách po celé věky. Způsoby, postupy a nástroje se můžou lišit, ale záměr byl a je vždy stejný: nastolení harmonie, rovnováhy, vitalizace stavby nebo prostoru, místnosti či obchodu, kanceláře aj.

Prostor a jeho funkce je pro celkový proces očisty velice důležitý. Čím čistší prostor, tím víc se v něm projevuje jeho přirozená funkce. Leckdy se zjistí, že pokoj či místnost byla vymalována a užívána jako ložnice a po celou dobu měl být využívaný k jinému účelu. Po provedení očisty prostoru se vyjeví mnohé a proto se netřeba bát budoucích změn. Jsme připraveni připravit nový návrh interiérudesignu interiéru či nové bytové dekorace.

Našimi klienty jsou lidé, kteří potřebují ke svému životu čistý, krásný a vznešený prostor, který jim bude přinášet pocit naplnění, radosti a oblažení, neb zrychlující tempo moderního života nás vede k úsilí o vytvoření oázy klidu a odpočinku. Realitní kanceláře a majitelé nemovitostí využívají našich služeb s pomocí prodeje či pronájmu nemovitosti, které potřebují obnovit vnitřní rovnováhu prostoru a interiéru, oslovit a nadchnout nového zákazníka. Stavební firmy, jenž jsou si vědomi, že v dnešní extrémní konkurenčním prostředí vědí, že je zapotřebí dosáhnout vybudování a následné nabídky kvalitního duchaplného prostoru (bytu či domu) s dobrou energií. Komerční sféra firem, je také již tlačena k vyšší motivaci a udržení svých kvalitních zaměstnanců a k dosažení a udržení svým obchodních výsledků. Díky očistě prostoru pracoviště a vhodného návrhu interiérudesignu interiéru, se tak daří udržovat či zvyšovat produktivitu jejich zaměstnanců.

Očista prostoru se skládá z čtyřech základních kroků, z nichž každý je propojen se všemi ostatními:

 • Seznámení prostoru
 • Příprava prostoru
 • Čištění prostoru
 • Ukotvení prostoru

V krátkosti Vám tedy představíme tyto dílčí kapitoly, jejichž souhrnný celek přináší zaručený výsledek důkladné očisty a přípravy prostoru či interiéru na novou budoucí proměnu designu interiéru.

Celkový čas, který je zapotřebí očistu a důkladné vyčištění prostoru je vždy individuální a vždy záleží konkrétním prostoru, místnosti atd. Našemu zákazníkovi, je po absolvování první schůzky předložen vypracovaný návrh celkového rozsahu a dílčích kroků očisty prostoru zahrnující předběžný odhad hodin práce, nutného materiálu potřebného k očistě prostoru (svíčky, pročisťující vonné přípravky, tyčinky, vykuřovadla aj.). Z naší zkušenosti můžeme říci, že průměrná očista prostor bytu či domu nebo kanceláře či prostoru do 100m2 trvá cca 2-3dny v celkovém počtu cca 20-25hodin ve dvou lidech.

Cenová kalkulace Vám bude vždy zaslána po vstupní konzultaci, týkající se celkové rozsahu potřebného pro důkladné provedení očisty prostoru. Předběžný cenový rozpočet vždy obsahuje předběžný odhad počtu hodin pracovníků, náklady na dopravu, náklady na materiál – přípravky a prostředky k očistě prostoru. Níže uvádíme naší hodinou sazbu:

Ceník profesionálních služeb

 • Vstupní prohlídka a konzultace: bez poplatku
 • Hodinová sazba (realizace): 250,-Kč/hod bez DPH per pracovník
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

Cena nezahrnuje náklady na dopravu, přesun materiálu a věcí, úklidové a čistící prostředky. Tyto nákladové položky jsou vždy detailně vyúčtovány klientovi v rámci konečné souhrnné a přehledné kalkulace.

Věříme, že Vaše rozhodnutí pro očistu prostoru Vám přinese Vámi toužený a očekávaný výsledek. Je zapotřebí mít na vědomí, že tento proces vyžaduje vzájemnou spolupráci obou stran.

Po dokončení a provedení očisty prostoru je Váš prostor připraven na nový návrh interiéru, nový design interiéru, nové bytové dekorace, nové barvy a malovaní pokojů a místností, nový nábytek či renovaci nábytku či umístění nových obrazů nebo malování obrazů, případně na prodej nemovitosti, pronájem nemovitosti.

Seznámení prostoru

Design interiérů, návrhy interiérů, realizace interiérů, očista interiérů a prostor, čištění a harmonizace prostor, vyžaduje důkladný pracovní a časový plán, co nejpřesnější představu a jasný cíl projektu. Toto vše je podloženo vzájemnou vstupní schůzkou a konzultací jejíž cílem je seznámit se s prostorem či interiérem.

Seznámení prostoru

Vstupní prohlídka prostoru je prvním krokem. Cílem vstupní prohlídky, která vždy probíhá v prostoru nebo v místě ve kterém bude probíhat očista, čištění a kde pak bude také možno zajistit návrh interiérudesign interiéru či bytové dekorace. Během tohoto setkání, při kterém nám sdělíte s čím potřebujete ve svém interiéru či prostoru pomoci a jaký je Váš cíl. Vysvětlíme a doporučíme Vám základní body a schéma celkové očisty prostoru či interiéru s možností idey pro návrh interiérudesign interiéru. Jestliže se pro vzájemnou spolupráci rozhodnete, společně se dohodneme na rozsahu práce, který pro Vás zajistíme a provedeme, na termínech plnění jednotlivých etap i způsobu jejich realizace včetně detailního finančního plánu a celkového předběžného rozsahu investic.

Seznámení prostoru s připravovanou očistou interiéru je důležitou úvodní částí. Váš prostor má své energie a proto je důležité za Vaši stranu a za naši stranu z důvěrou v úspěch budoucí očisty v mysli každého účastníka požádat prostor, aby se připravil na změnu a očistu od tíživých, starých a nevyhovujících energií. Naším společným cílem bude přece prostor oživit a vdechnout mu optimistického ducha. Vždy jde o to, aby se Vám dobře a kvalitně bydlelo, pracovalo, prodávalo a žilo.

Důležité body, které bude zapotřebí projednat v rámci našeho jednání:

 • Stanovit předběžná termín realizaceSeznámení prostoru
 • Stanovit předběžnou délku procesu
 • Stanovit předběžný finanční rozpočet
 • Stanovit další návazní kroky

 Celkový časpředběžná cenová kalkulace Vám bude vytvořena a předložena buď během schůzky nebo po absolvování první schůzky. Součástí nabídky bude předložen také vypracovaný detailní návrh celkového rozsahu a dílčích kroků očisty prostoru zahrnující předběžný odhad hodin práce, nutného materiálu potřebného k očistě prostoru (svíčky, pročisťující vonné přípravky, tyčinky, vykuřovadla aj.).

Příprava prostoru

Očista interiérů a prostor, čištění a harmonizace prostor, vyžaduje v pořadí druhý velice důležitý krok. Tím je příprava interiéru a prostoru na očistu prostoru. Níže naleznete základní přehled hlavních bodů, které je ve většině případech zapotřebí učinit ať z naší strany či strany Vaší.

 

Prvním krokem bude zapotřebí vyčistit prostor od věcí, které se zde nacházejí a bude zapotřebí je “uvolnit”.

Rozdělíme věci na tyto skupiny:

Příprava prostoru

 • Věci, kterých se chceme zbavit ihned.
 • Věci, které jsou ke zvážení.
 • Věci, které bude třeba ponechat.
 • Věci, které opravíme či zrenovujeme.

Druhým krokem je zapotřebí prostor  pořádně hloubkově vyčistit a uklidit a umýt. Čistit prostor, který není umytý a uklizený , je jako oblékat se do svátečního, aniž byste se předtím vykoupali. Výsledek očisty prostoru Vás prostě neuspokojí.

Příprava prostoruGenerální úklid prostoru
včetně hloubkového čištění koberců nebo sedaček,  křesel mokrou cestou. Lze očistit hloubkově podlahové plochy strojní metodou s následnou impregnací.

Třetím krokem je zapotřebí dát stěnám nový základní nátěr a to bílou barvou. Cílem je přemalovat původní či stávající malby, které do sebe již absorbovaly současné a minulé energie a ty z nich vyzařují. Tento krok je samozřejmě na Vašem zvážení, ale je důležité vzít na vědomí, že celková plocha stěn je cca 3,5x násobkem plochy podlahové.

 • Sundat stávající obrazy ze stěn.Příprava prostoru
 • Sundat stávající dekorace ze stěn.
 • Vyspravit spáry a případné pukliny sádrou.
 • Vymalovat bílou barvou stěny a plochy.

Po těchto třech základních krocích bude prostor či interiér připraven k celkové očistě od starých a původních energií a je připraven přijímat nové energie, nového ducha.

Je důležité míti na vědomí, že mezi jednotlivými kroky není vhodné míst dlouhé časové rozestupy, ačkoliv je pravdou, že některý prostor vyžaduje mezi fází přípravy prostoru a čištění prostoru delší časový úsek, aby se nadechl po jedné dílčí fázi a byl připraven pojmout další fázi. Toto se týká hlavně prostorů či interiérů silně zanesených a znečištěných.

Čištění prostoru

Očista interiérů a prostor, čištění a harmonizace prostor, vyžaduje v pořadí třetí a velice důležitý krok. Tím je očista a čištění interiéru a prostoru.

Čištění  a očista prostoru má svou důležitou funkci a své fáze. Po důkladném vyčistění, úklidu a umytí prostoru, nábytku a zařízení a provedení očisty stěn a nanesení základního nového nátěru lze s klidným srdcem přistoupit k provedení očisty a čištění energií v prostoru, místnosti či interiéru.

Čištění prostoru

Příprava: před zahájením očisty prostor si stanovíme výchozí bod v celém prostoru nebo domě, kanceláři či obchodě nebo zařízení, ze kterého budeme vždy vycházet a opět se vracet. Zde si připravíme všechny pomůcky, nástroje, materiál a prostředky k provedení všech fází očisty.

Čištění prostoru

Průběh: první fáze – v této části budeme pracovat s kvalitním vonným kadidlem, vonnými japonskými tyčinkami Nippon Kodo s vůní cedru či jalovce, které mají velmi vysoký čistící účinek. Dále budeme pracovat s kvalitním a jasně hořícími svícemi. Budeme vybaveni svícemi z různou délkou hoření, která je dána hloubkou a délkou očisty prostoru. Nejdříve v rámci celého prostoru rozmístíme vonné tyčinky (cca 4ks do každého rohu místnosti a cca 5-6ks do středu místnosti tzn. technika do kříže. Dále rozmístíme také svíce, aby se rovnoměrně v prostoru šířilo světlo. Závěrem zažehneme kadidlo a budeme dělat očistná kola po celém prostoru a to několikrát dokud se prostor nepročistí od těch nejvíce odolných energií, které potřebujeme rozvolnit a vyčistit.

Čištění prostoru

Průběh: druhá fáze – v této části budeme pracovat se zvukem a tóny prostřednictvím našich hudebních nástrojů. Negativní energie jsou shluky. Tóny a zvuky tyto zbytkové shluky velmi účinně rozpouštějí a rozvolňují neb prostupují celým prostorem velmi razatně a účinně. Velmi silné účinky mají právě dechové nástroje, které k očistě používáme. Fagot a Hoboj mají nenahraditelné léčivé tóny a díky jejich výšce a hloubce dochází průniku čištění v rámci všech energetických vrstev. Po rozvolnění energií používáme zvonky nebo tibetské mísy, které nás provázejí až do úplného konce.

Čištění prostoru

Průběh: třetí fáze – v této fázi budeme pracovat s vonným a čistícími esencemi např. esencemi Araretama, Bachovými esencemi a také velmi oblíbenými přírodními esencemi z výtažků květin a stromů (levandule, šalvěj, cedr). Tato fáze pomáhá prostoru k šetrnému obrození .. působí něco jako balzám (krém po opalování) a díky těmto esencím se prostor harmonizuje a tónuje v těch nejjemnějších energetických vrstvách a tím se také zkompaktňují jeho energie a stává se celistvým.

Čištění prostoru

Celým proces je doprovázen hořením svíček a neutrálních cedrových japonských tyčinek. Používáme kvalitní a prověřené svíce, které mají stabilní hoření a např. v případech uvolnění energií po zesnulém mají až měsíční délku hoření, díky které dochází k dočistění energií i po skončení námi provedené očisty.

Je důležité míti na vědomí, že mezi jednotlivými kroky není vhodné míst dlouhé časové rozestupy, ačkoliv je pravdou, že některý prostor vyžaduje mezi fází přípravy prostoru a čištění prostoru delší časový úsek, aby se nadechl po jedné dílčí fázi a byl připraven pojmout další fázi. Toto se týká hlavně prostorů č interiérů silně zanesených a znečištěných.

Ukotvení prostoru

Očista interiérů a prostor, čištění a harmonizace prostor, vyžaduje v pořadí čtvrtý a téměř poslední velice důležitý krok. Tím je ukotvení vyčištěného a nově obrozeného interiéru a prostoru. Téměř poslední znamená, že očista prostoru je nikdy nekončící proces, neb jako rostlina potřebuje vláhu a výživu, tak i nově obrozený prostor potřebuje péči a údržbu, aby mohl vyzařovat a působit tím nejpříjemnějším dojmem.

Ukotvení prostoru má svou důležitou závěrečnou funkci a své fáze. Po odstranění předchozích energií a vyčištění prostoru je zapotřebí uzemnit a ukotvit novou pozitivní energii a ducha prostoru. Ukotvení nastaví energii v prostoru tak, aby jeho kvalita energií přetrvávala dlouho poté co byla provedena očista a práce dokončena.

Ukotvení prostoru

Požehnání: Po vyčistění původních energií je prostor naplněn novými pozitivními energiemi. Tyto energie je zapotřebí přijmout a vzdát jim “hold”, tak jak  tomu bylo v minulosti např. u obřadů uctívání bohů. Přijetí a požehnání energií je nejlépe zrealizováno prostřednictvím umístění symbolu, který byl pro tento účel vytvořen. Nejvhodnějším symbolem doporučujeme zvolit obraz, který Vám ručně namalujeme a bude v prostoru, bytě či domě nebo kanceláři umístěn. Tento kotevní zdroj bude mít svou důležitou roli pro budoucí udržení energií

Ukotvení prostoru

Ukotvení: Po umístění symbolu bude zapotřebí jasně a pevně ukotvit novou pozitivní energii. Celý prostor se vyzdobí novými svícemi s jasným účelem, ukotvení nové pozitivní energie, provoní se vonnými cedrovými či jalovcovými tyčinkami a do oken se dají misky s čistou vodou a esencemi, aby mohli proudit energie ven a do vnitř prostoru. Dalším důkežitým prvem použití tónů tibetských míst či zvonků. Celý prostor místnosti, bytu, domu či kanceláře se několikrát pečlivě obejde a po několika krocích je vydán tón s několika opakováními. Po tomto kole či kolech opět přichází na řadu užití dechových hudebních nástrojů (hoboj a fagot). V každé místnosti je zahrána skladba či tón v sobě nesoucí vědomou informaci pro ukotvení nové pozitivní energie.

Ukotvení prostoru

Celý proces je doprovázen hořením svíček a neutrálních cedrových japonských tyčinek. Přírodní esence jsou zde taktéž umístěny v miskách z čistou vodou a to znovu po provedení předchozích fází. Následně je Vám prostor, byt, dům či kancelář nebo obchod atd. oficiálně předán jako novému správci nově ukotvených energií.

Závěreční předání je spojeno s předáním krátkého manuálu a doporučením, jak si udržet a pečovat o kvalitu a čistotu energiií ve Vašem prostoru v dlouhodobém horizontu. Jak prostor harmonizovat a aromatizovat. Rádi pro Vás zajistíme tzv. celoroční balíček, jehož obsah je vždy na míru, neb složení balíčku je vždy podle konkrétních potřeb daného prostoru.

Po dokončení a provedení očisty prostoru je Váš prostor připraven na nový návrh interiéru, nový design interiéru, nové bytové dekorace, nové barvy a malovaní pokojů a místností, nový nábytek či renovaci nábytku či umístění nových obrazů nebo malování obrazů, případně na prodej nemovitosti, pronájem nemovitosti.

Mandaly

Mandaly a mandalové symboly a obrazce jsou nedílnou součástí očisty prostoru, prostředí a samozřejmě jejich obyvatelů.

Znáte ten pocit, že vstoupíte do místnosti – bytu, domu, kanceláře či třeba takové restaurace a okamžitě cítíte, jak je zdejší atmosféra příjemná, vzdušná, povznášející,  je vám zde prostě fajn. Jindy se naopak cítíte bez bližšího zjevného důvodu najednou zatížení, přidušení, nespokojení, rozladění.

Tento rozdíl se dá částečně osvětlit tím, že některé prostředí je na první pohled a dojem jednoduše krásnější, přívětivější. Důležitý je přitom fakt, že pod tímto vysvětlením je ukryta hlubší skutečnost přímo související s energií v konkrétním prostoru. Některé prostředí je dobře vyživeno a tak překypuje libou, příjemnou, sytou energií a vibracemi, z jiného se může naopak “vylévat” zátěž a tíha.

MandalyNaším úkolem je vytvořit mandalu pro konkrétní prostor, konkrétní stav a splnit formou mandaly potřebnou funkci pro nárazové i průběžné (o)čištění prostoru i těch, co zde pobývají.

Technicky je mandala diagram, systémový obrazec, který obsahuje prostší či strukturovanější tvarovou formu v systematickém barevném spektrování. Mandaly jsou různorodé tvarem, barevností, tvarovou kompozicí – základním rysem našich mandal je pak velikost – tvoříme mandaly větších a velkých rozměrů, aby jejich působení bylo snazší a mocnější.

Mandala je tedy svým principem a provedením prostředek pro komunikaci s jednotou, vesmírem a jím vysílanou energií a je to tím pádem nástroj pro nastavení prapůvodního “ticha a všehomíru”, kde spočinuvší nalézá svůj vlastní silový klid, bezpečí, inspiraci, impuls, cokoliv co právě potřebujete vy i váš prostor.

Mandala je díky základovému kruhovému půdorysu, kruhovým vnitřním formám a barevné kompozici velmi dynamický celek. I zdánlivě statický dvojrozměrný obrázek „ožije“, pokud se do něj mírně rozostřeně vnoříte a začnete ho přijímat jako vaši vlastní impresi, výklad, náhled. Vytvoříte si vlastně soukromou a individuální nerušenou optiku na danou mandalu.

Neoddělitelný tandem barev a tvarů na vás začne intenzitou a rytmem, jaký sami nastavíte, přirozeně působit. Vaše já se zklidňuje, vnitřní svět uspořádává a dochází k opětovnému “správnému přeskládání” vašich nálad, pocitů, myšlenek.

Tvorba mandal vyžaduje velkou pečlivost, trpělivost a koncentraci, čímž představuje akt plného soustředění a naladění. Někdy je mandala vytvořena speciálně pro určitý časový úsek probíhající očisty a následně po ukončení očisty prostoru, pro který byla mandala vytvořena, je tato mandala nahrazena mandalou další již udržující navozený “nový” pořádek.

Mandaly si můžete prohlédnout na našem e-shopu. Jsou zde mandaly do pracovního i soukromého prostoru, pro muže, ženu(y), pro prostory obývané jednotlivcem i více obyvateli, v rozměru od 20cm do jednoho metru.

Mandaly jsou malované giocondami, tuhými pastely, pastelkami, ev. proložené měkkými vosk pastely pro detailní rozmaz a větší impresi. Volbou převážně tuhých pastelů je podstatně  zachována preciznost ručního pokrytí barvami.

Nikoliv závěrem je důležité vyzdvihnout, že mandaly se perfektně hodí do nových prostor, aby vaše zázemí, pracoviště, domov nachystaly a vyladily pro váš příchod a pobyt.

Ukázka návrhů realizace mandaly

Mandaly

 Cena mandaly je individuální a měřená dle rozměru, náročnosti a potřebného času pro namalování. Je předběžně stanovena před započetím tvorby i s domluvou eventuelního cenového rozptylu.