Certifikace firmy IICRC

Čištění povrchů, průmyslové čištění povrchů, revitalizace povrchů, čištění a revitalizace podlah, čištění a impregnace střech, čištění a impregnace fasád, čištění a ochrana proti graffiti, čištění ve výškách a výškové práce , čištění zámkových dlažeb, čištění venkovních povrchů, čištění a impregnace kamene, čištění a renovace dřeva, čištění a impregnace skla, čištění čalouněného nábytku, čištění sedaček, čištění koberců, impregnace a revitalizace povrchů krátkodobě i dlouhodobě připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb naše odborně prováděcí firma, držitel odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Certifikace firmy IICRC

IICRC je značka profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických podlahovin, kamenných a dřevěných povrchů.

IICRC spolupracuje s dalšími organizacemi s cílem zvýšit povědomí o certifikovaných školících produktech a odborně způsobilých prováděcích normách. Kromě toho, IICRC také spolupracuje s americkou a britskou aliancí a asociací AHFA v rámci komplexního Facility Managementu, který je prováděn dle certifikovaných norem IICRC.

Posláním asociace IICRC je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, čištění, renovace a revitalizace průmyslových a bytových povrchů včetně ochrany povrchů.

Asociace IICRC slouží jako nezávislý certifikačním orgán, který vytváří, stanovuje a podporuje vysoké standardy a etiku obchodní a odborně způsobilé komunikace, technické znalosti v rámci inspekce povrchů v oblasti čištění a revitalizace průmyslových a bytových povrchů. IICRC a její certifikace také zajišťuje, že pokud spotřebitelé si objednají certifikovanou a odborně způsobilou a proškolenou firmu v rámci systému IIRC, tak si mohou počítat s experty, kteří budou poskytovat přiměřenou jistotu, že práce budou dokončeny v souladu s nejvyšší kvalitou poskytovaných služeb a možného požadovaného výsledku.

Asociace IICRC vznikla v roce 1972 New Yorku, původně založena jako asociace mezinárodního institutu koberců a čištění čalounění Inc. (IICUC) a v současné době se přerodila v profesně zaměřenou asociaci Institutu inspekce, čištění a revitalizaci povrchů (IICRC), jenž je mezinárodně uznávána. V současné době celosvětově sdružuje více než 53.000 aktivních certifikovaných techniků a prováděcích a certifikovaných firem.

Asociace IICRC a její hodnoty se vyznačují a především usilují o nejvyšší možnou úroveň profesionálně a odborně prováděcích služeb a to prostřednictvím odborných školení a vzdělávání aktivních certifikovaných členů a firem. Za jasný cíl si IICRC dává zajištění interních a externích závazků a cílů v požadovaném a potřebném čase. Integrita asociace navazuje a udržuje kulturu vyznačující se poctivostí, vysokými hodnotami a mimořádných standardy chování a odvedené práce s jasným závazkem do budoucna, který IICRC staví vedoucí orgán jako zdroj odborných znalostí v oboru.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na čištění koberce a čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých podlah či dlažby, kameněných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Naše certifikovaná firma systémem asociace IICRC získala právo zobrazovat logo IICRC jako symbol kvality námi prováděných služeb. Naše firma ty informace zveřejňuje za účelem dosažení prezentace naší firmy v konkurenčním prostředí, aby si zákazník mohl v rámci konkurenčního prostředí vybrat a rozhodnout dle profesionálních kritérií a zvolit tak třeba naši firmu. IICRC certifikace naši firmu zavazuje k splňování řady přísných norem v oblasti podnikatelské etiky a odbornosti.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Asociace IICRC aktivně buduje vztahy s producenty vláken, koberců a tkanin mlýny, výrobci podlah a dalšími přidruženými firmami. IICRC vedla cestu, která si klade za cíl stanovit hlavní průmyslové standardy a normy, referenční příručky pro profesionální čištění koberců, čalounění a čištění, poškození vodou, renovace a restaurování a formy sanací a revitalizací povrchů s následnou ochranou povrchů.

Certifikace firmy IICRC

IICRC normy jsou přezkoumávány a aktualizovány nejméně jednou za pět let. Mnoho z těchto oblastí, jako je například – restaurátorské, revitalizace, čištění a jiné oblasti, se rychle mění a ti, kteří jsou certifikovány, jsou schopny držet krok s rozvojem vědeckých a obecně uznávaných postupů průmyslu.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

IICRC jasně prosazuje poznání, že je důležité provádět pravidelnou údržbu uvnitř vašeho domova nebo firmy v pravidelných intervalech a kromě vysávání, čištění a kontroly poškození vodou na pravidelném základě, je doporučeno použití certifikovaného technika na čištění povrchů naší firmy, který Vám pomůže prodloužit životnost vaší podlahy a čalounění a zajistit, aby váš domov nebo podnikání je zdravé pro ty, kteří žijí a pracují tam.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodex / certifikace firmy IICRC naší firmy Diamond Professional™.