Pracovní postup

Design interiérů, návrhy interiérů, realizace interiérů, očista interiérů a prostor, čištění a harmonizace prostor, prodej nemovitosti či pronájem nemovitosti a její příprava, malování pokojů a prostor, malování obrazů, bytové dekorace, redesign a renovace nábytku, čištění sedaček, čištění kožených sedaček, čištění koberců, úklid bytů, úklid domů a prostor vyžaduje důkladný pracovní a časový plán, co nejpřesnější představu a jasný cíl projektu. Toto vše je podloženo úzkou vzájemnou spoluprácí mezi firmou a klientem.

Pracovní postup

Poptávka

Naší vzájemné budoucí spolupráci předchází samozřejmě Vaše poptávka. Než-li nám bude zasílat poptávku e-mailem či se rozhodnete telefonicky nás kontaktovat, budeme od Vás potřebovat vědět základní informace ohledně Vašeho prostoru (velikost prostoru, v jaké stavu se prostor nachází, kde se prostor nachází a předběžná časová představa průběhu realizace). Pro naplnění tohoto úkolu budeme  potřebovat Vaši plnou důvěru, otevřenost a úzkou spolupráci.

Vstupní konzultace

Cílem vstupní prohlídky, která vždy probíhá v prostoru, místě které se bude čistit, renovovat či restaurovat a následně designově upravovat. Během tohoto setkání, při kterém nám sdělíte s čím potřebujete ve svém interiéru či prostoru pomoci a jaký je Váš cíl. Připravte si konkrétní zadání, na jehož základě si budeme schopni vytvořit co možná nejpřesnější představu o vašich potřebách a zároveň je propojit s potenciálem prostoru. Vysvětlíme a doporučíme Vám základní body a schéma celkové očisty prostoru či interiéru s následným návrhem designové úpravy včetně na míru vytvořených dekorací pro Váš prostor. Jestliže se pro vzájemnou spolupráci rozhodnete, společně se dohodneme na rozsahu práce, který pro Vás zajistíme a provedeme, na termínech plnění jednotlivých etap i způsobu jejich realizace včetně detailního finančního plánu a celkového předběžného rozsahu investic.

Očista prostoru

Na základě vstupní schůzky a stavu konkrétního prostoru / interiéru bude za naši stranu navržen doporučený rozsah a konkrétní body “Očisty prostoru”. Každá očista prostoru má svou základní výchozí strukturu, avšak je vždy přizpůsobena konkrétním podmínkám a potřebám prostoru / interiéru. Detailní informace ohledně průběhu a schématu “Očisty prostor a interiérů” naleznete v sekci – Očista prostor a interiérů.

Návrh interiéru

Pro zpracování návrhu je nutné mít dostatečné podklady pro jeho realizaci (zaměření, zakreslení do 2D). Pokud se nepodaří tyto podklady dodat, zajistíme tyto podklady za Vás prostřednictvím naší firmy. Koncepce řešení se předkládá zpravidla po jednotlivých místnostech na základě předchozí analýzy prostoru a informací zjištěných z projektové dokumentace nebo od zadavatele. Detailní informace ohledně “ Návrhu interiérů” naleznete v sekci – Návrh interiéru.

Design interiéru

Vytvoříme pro Vás designový návrh, který bude zahrnovat barevné schéma, materiálové zastoupení, dispoziční uspořádání prostoru a informace o konkrétních nábytkových a doplňkových prvcích, jejichž použití v řešeném prostoru doporučuje. Během vývoje finálního návrhu s Vámi budeme konzultovat celkový koncept, své nápady a detailní řešení, jelikož je to živý proces neustále se vyvíjející se až do úspěšného konce. V rámci designových úprav je také zahrnuto využití již stávajících prvků interiéru, jejich renovace či redesign např. Nábytek a následné propojení do celkového konceptu designové úpravy interiéru. Detailní informace ohledně “ Design interiéru” naleznete v sekci – Design interiéru.

Bytové dekorace

Provedeme pro Vás nejvhodnější možné rozmístění nábytku, kreslení a osazení obrazů, výrobu dekorativních polštářů a dalších dekorativních prvků na místě. Jsme pro Vás připraveni navrhnout, zajistit či vyrobit dekorativní předměty na míru. Máme vlastní dílnu, kde pro klienty zajišťujeme šití a výrobu dekorativních polštářů, látek, ubrusů a závěsů či záclon. V truhlářské dílně renovujeme nábytek, patinujeme a lakujeme nábytek či vyrábíme poctivé kusy nábytku. V malířském ateliéru Vám nakreslíme energeticky a interiérově ladící obrazy do Vašeho prostředí v ideálním barevném ladění a tónu. Jsme samozřejmě připraveni nakoupit v našich partnerských velkoobchodech drobné dekorativních předměty a doplňky pro Vás za výhodnou cenu. Nepodceňujeme význam těchto často malých předmětů, které mají na celkovou atmosféru obrovský vliv. Detailní informace ohledně “Dekorací” naleznete v sekci – Bytové dekorace.

Realizace interiérů

Postup prací se odvíjí od skutečnosti v jaké fázi rozpracovanosti vstupujeme do projektu. Naše služby mohou začínat již během přípravy stavebního projektu či do něho vstoupit až ve fázi očisty stávajícího prostoru či interiéru nebo návrhu interiéru či začátku vlastní realizace interiéru. Firma Očista prostor si většinu oblastí zajišťuje a mnoho věcí vyrábí prostřednictvím svých pracovníků a také spolupracuje s profesionály, nadšenci v oblasti energií a čištění interiérů a prostor,  návrhu designu interiérů, vývoje a výroby sezónní a bytových dekorací, kvalitními prověřenými malířskými, stavebními a truhlářskými firmami.