Renovace a čištění povrchů

Čištění horkou párou, čištění suchou párou, čištění vlhkou párou, parní čištění, parní čištění suchou párou, parní čištění mokrou párou, parní čištění podlah, čištění podlah párou, čištění obkladů párou, parní čištění obkladů, parní desinfekce povrchů, čištění fasád párou, parní čištění fasád a opláštění budov, parní čištění kamene, čištění kamene párou, odmašťování povrchů párou, parní čištění kovových konstrukcí, parní čištění graffiti, odstranění graffiti párou, parní čištění schodů a hloubkové parní čištění povrchů suchou, či vlhkou nebo mokrou párou provádíme profesionálními parními systémy IDROMATIC, OERTZEN, FRANK, MOSMATIC v rámci celé ČR.

Parní čištění a čištění horkou párou používáme tam, kde není možné či vhodné pracovat s horkou vodou, vysokotlakým zařízení (vapkou), či nadměrným množstvím vody a je nežádoucí měnit povrchovou strukturu čištěného povrchu či materiálu, což vysoký tlak vody (horké či studené) může velmi snadno způsobit – např. čištění elektroinstalačních kabelů, rozvoden, odstraňování graffiti, čištění konstrukcí a nosníků aj.

Renovace a čištění povrchů

Čištění párou a profesionální parní čištění nabízí našim klientům naše firma Očista prostor® a to v rámci pozemních prací, tak i formou výškových pracích. V případě , že potřebujete zajistit důkladné parní čištění podlah , konstrukcí, povrchů ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kanceláři či firmě nebo budově ve Vašem regionu?

Naše firma je držitelem certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky parního a horkovodního tlakového čištění renomovanými výrobci vysoce profesionálních technologií parního a tlakového čištění – OERTZEN, IDROMATIC, FRANK, KRÄNZLE, MOSMATIC.

Čištění suchou nebo mokrou párou a parní čištění používáme především v rámci pozemních a výškových prací ve výrobních halách a skladech, kde provádíme průmyslové čištění stropů, stěn, opláštění, oken a světlíků. Dále čistíme veškeré technické a technologické instalace a rozvody na stěnách a ve výškách. Nejčastěji se jedná o čištění rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu, tlakového vzduchu, topení včetně topných těles. Čistíme i veškeré elektrorozvody, osvětlení a elektrorozvaděče, mostové jeřáby i jejich jeřábové dráhy, ocelové konstrukce, příhradové vazníky i betonové stavební prvky. Ve výrobních halách a skladech čistíme také výrobní technologie a stroje, nejrůznější dopravníky, zásobníky, protipožární rozvody, klimatizace a rozvody vzduchu.

Čištění párou a parní čištění ve výškách provádíme prostřednictvím našich speciálních pracovní plošin v kombinaci s horolezeckou a lanovou technikou. Naše plošiny mají extrémní stranové a výškové dosahy a extrémně malé průjezdní parametry. I další jejich parametry vybíráme při pronájmu těchto strojů vždy s ohledem na opravdu velké a dlouhodobé zkušenosti z nejrůznějších průmyslových provozů. Díky tomu se snadno pohybujeme a pracujeme ve stísněném prostředí výrobních hal mezi stroji, materiálem a výrobky. Pro zajištění extrémních přístupů používáme občas také horolezeckou techniku, speciální žebříky, plošiny se stranovým dosahem nad 25m a výškou nad 40metrů a další technické pomůcky a stroje.

Parní čištění a čištění horkou párou provádíme v mnoha případech v kombinaci s chemickým či nanotechnologickým čištěním a z důvodu dosažení co nejlepších možných výsledků čištění v průmyslových prostorách či strojírenském a těžebním průmyslu. Pomocí několika desítek druhů průmyslové čistící chemie od několika výrobců jsme si doposud úspěšně poradili s čištěním nejrůznějších druhů i stavů znečištění v několika stech výrobních halách v ČR.

Parní čištění horkou párou a úvodní informace

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky. V technické praxi se toto označení převážně používá jen pro plynné skupenství vody, jehož správné pojmenování je vodní pára. Pára je plyn, který lze zkapalnit isotermickou kompresí. Pára vzniká varem, což je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování). K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu v ohřívacím kotli, nebo-li parním vyvíječi parního zařízení. Teplota varu je různá pro různé kapaliny. Její velikost závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou. Převaření a následné ochlazení vody se používá jako účinný prostředek dezinfekce vody. Vařící voda během několika minut usmrtí většinu bakterií na čištěném či desinfikovaném povrchu.

Parní čištění a čištění párou pracuje s několika druhy páry a z tohoto hlediska následného využití konkrétního typu páry dle čištěného nebo desinfikovaného povrchu či materiálu.

Renovace a čištění povrchů

Sytá pára – má teplotu přesně odpovídající teplotě kapaliny v termodynamické rovnováze
Vlhká pára nebo také mokrá pára – sytá pára s kapičkami vody
Suchá pára – sytá pára bez zbytků vody, někdy se tak označuje i mírně přehřátá pára
Přehřátá pára – pára o vyšší teplotě, než by odpovídalo termodynamické rovnováze s vodou
Ostrá pára – pára odebíraná přímo z kotle (má tlak i teplotu odpovídající výstupu z kotle nebo přehřívače)

Parní čištění pracuje nejčastěji s použitím vodní vlhké nebo mokré páry což je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých aerosolových kapiček. Při změně pT podmínek dochází ke kondenzaci, kdy se vodní pára přeměňuje zpět na kapalinu. Během plynného skupenství je vodní pára neviditelná. Do prostředí se vodní pára dostává při překročení bodu varu (ze skupenství kapalného) a nebo sublimací (ze skupenství pevného).Množství vodní páry v okolním prostředí se udává humiditou neboli vlhkostí.

Čištění párou a parní čištění suchou nebo mokrou párou je metoda čištění za pomoci parního čističe nebo stroje. Pára se klasifikuje jako skupenský stav vody a patří do plynného skupenství. Pára je vytvořena z vody za pomoci tlaku a teploty. Parní čistič vytvoří horkou vodu a pod silným tlakem žene molekuly vody potrubním systémem ven ze stroje speciální úzkou tryskou. Objem vody, která je umístěna v nádobě parního čističe, se při jejím odpařování zvětšuje 1700 krát. Čištění údajně párou patří mezi neúčinnější ekologické metody vůbec. V mnoha běžných případech není třeba používat žádné chemické, čistící a odmašťovací přípravky. Pára z čističe dokáže proniknout do nejmenších nerovností a skulinek čištěného povrchu, a za vysoké teploty uvolní a odstraní mastnotu, oleje, vosk a další silné nečistoty.

Čištění horkou párou profituje z enormního efektu čištění, který je tak velký, že i silně ulpívající nečistoty jsou snadno odstraněny. Kromě toho má pára geniální vlastnost. A to, že vyvinuté mikroskopicky malé částečky páry dokáží proniknout i do těžce přístupných škvír a prohlubní a uvolní tak důkladně částečky nečistot a to jak bez pomoci chemických čisticích prostředků nebo za minimálního použitého množství chemikálií, které díky vysoké teplotě při použití minimálního množství chemikálie mají absolutně jinou účinnost. Mikroskopické částečky páry odstraní i v těch nejmenších skulinách spolehlivě a účinně silně ulpívající nečistoty, kam nepronikne žádný kartáč či není možno použít tlak vody.

Čištění párou se dá použít na jakékoliv podlahové krytiny (parkety, plovoucí podlahy, dlažby, koberce, apod.), na čištění čalouněného nábytku, skleněných povrchů, ale také na čištění motorů a silně znečištěných mastných povrchů apod. Své zastoupení má čištění párou také v průmyslovém využití, kde se používá například v potravinářském a automobilovém průmyslu.

Parní čištění horkou párou a technické informace

Parní čištění a tajemství nenahraditelné účinnosti čištění párou je založeno na jednoduchém principu a účinné kombinace tlaku, rychlosti a teploty vodní páry. Funkčnost a výkonost či požadovaná účinnosti čištění párou je dána typem parního čističe či parního stroje. Parní čističe dělíme na dva druhy – elektrické a dieselové.

Parní čištění a jeho účinnost je dána především také vhodným a odpovídajícím použitím vhodných nástavců dodávaným k parním čističům. Naše firma pracuje jak s elektrickými základní parními čističi přes profesionální extrakční elektrické parní čističe až po průmyslové dieselové vysoce výkonné parní čističe s použitím od běžně dodávaných nástavců a až po speciální na místu vyrobené parní nástavce a speciální hlavice na parní čištění povrchů značek FRANK, VAPOR, CAPITANI, MOSMATIC.

Parní čistič a jeho funkčnost

Způsob fungování parního čističe je srovnatelný s fungováním tlakového hrnce: naplněná voda je v uzavřeném kotli ohřáta do bodu varu. Tak vznikne pára. Podle typu parního čističe trvá tento proces od 1 do 6 minut na jeden litr vody. Přitom stoupá tlak ve stroji až na cca 4,2 bar (pro srovnání: v pneumatice je tlak cca 2,5 bar). Ale nemusíte mít žádný strach! Kvalitní a certifikovaný parní čistič odpovídá nejvyšším technickým bezpečnostním standardům a je přísně přezkušován a kontrolován. To platí i pro veškeré příslušenství k parním čističům od základních elektrických až po dieselové vysoce výkonné parní agregáty – tzv. parní vyvíječe.

Parní čištění a čištění párou je závislé na dvou hlavních fyzikálních veličinách a to tlaku a rychlosti výdeji – průtoku vyvinuté páry v parním stroji a jeho ohřevníku. V základních elektrických parních čističích je pára vyráběna pod tlakem od min. 3,2 bar (což odpovídá cca tlaku, kterým vylétne korková zátka sektu z láhve ven). Pára tedy vystupuje z trysky rychlostí cca 170 km/h. Efekt: díky tomuto vysokému impulznímu účinku je možné účinně běžnou špína odstranit za použití pouze parního čističe bez potřeby použití čistících chemikálií.

Renovace a čištění povrchů

Parní čištění a čištění párou a jeho absolutní a konstantní účinnost je dána především teplotou páry na výstupu z trysky či nástavce. Konstantní znamená, že základní parní čističe, které mají elektrický ohřev mohou mít teplotní výkyvy v dosažené konečné teplotě páry a to na výstupu z parní hlavice. Absolutní teplota páry, která vystupuje z trysky parního čističe, má teplotu kolem 100°C a záleží na typu parního čističe – vyvíječe jak dlouho v případě delší kontinuální pracovní doby s používáním páry tuto teplotu je parní čistič schopen vyvíjet a dodávat ven bez změny teploty.

Parní čistič a jeho pára se při práci se sice zchladí, ale přesto jsou nečistoty ulpívající na povrchu znatelně teplejší než je podklad. Díky těmto teplotním rozdílům se špína oproti povrchu silněji rozpíná, a tím se uvolní skoro sama od sebe. Uvolňovací sílu páry můžete ještě zvýšit dodatečným použitím mechanických prostředků jako jsou čisticí utěrky nebo speciální kartáčky.

Parní čističe a technické typy a jejich účinnost

Parní čištění a čištění párou a jeho účinnost je přímo odvislé dle typu a výkonu parního čističe. Každý parní čistič a jeho účinnosti je založena na kombinaci tlaku, rychlosti a teploty vodní páry a především množství vyrobené páry. Parní čističe dělíme na dva druhy – elektrické a dieselové.

Elektrické parní čističe

Parní čističe na elektřinu se dělí na čističe s vysavačem, což je kombinace čističe a vysavače nebo pouze parní čističe bez odsávání. Jejich výhodou je fakt, že je lze zapojit na domácí provoz díky napětí a příkonu na 230V. Ty nejlepší elektrické parní čističe disponují vysávací jednotkou do tzv. mokré lázně, kam se pod tlakem vysají uvolněné nečistoty a mají tři funkce: vyvíjení páry – ohřev vody – vysávání nečistot. Ty nejlevnější ve většině případů nedisponují kontinuální doplňující nádobou na vodu a nemají extra nádobu na chemikálii či desinfekci, která se pomocí čerpadla pod tlakem přimíchává do horké vlhké páry a o to účinněji čistí a především desinfikují čištěný povrch. Tato deviza je důležitá především u pravidelných udržovacích úklidech.

Parní elektrické čističe se rozdělují na domácí a profesionální. Jejich rozlišnost je především v tom, zda mají příkon na 230V či na 400V. Domácí a poloprofesionální parní elektrické čističe na 230V nemají konstantní parní výkon po celou dobu práce neb jedna fáze musí rozděleně obsloužit u těch poloprofesionálních tři úkony: výrobu páry v kotli stroje, vyvíjení páry z kotle ven na povrch, odsávání páry z povrchu do vysávací jednotky. Z tohoto důvodu je již zřejmé, že jedna fáze na 230V musí rozdělit svoje síly mezi tři úkony v jednom čase. Jejich výkonost je od 1-7Kw výkonu produkce páry a objemově od 5kg – 15kg páry za hodinu.

Profesionální parní elektrické čističe na 400V (3-fázové) profesionální elektrické parní čističe, již disponují vším co třeba k profesionálnímu parnímu úklidu a čištění je třeba. Parní vyvíjecí jednotka (1-fáze), parní ohřev spirály v topném kotli (1-fáze) a především vysávací jednotka (1-fáze). Díky 3-fázovému režimu, lze s klidným srdcem hovořit o kontinuálním výkonu pracovního režimu parního čističe. Jejich výkon se pohybuje od 7,5Kw – po 20Kw výkonu a jsou schopni vyrobit od 15Kg – 50Kg páry za hodinu.

Dieselové parní čističe

Profesionální mobilní parní dieselové čističe, odborně nazývanými spíše praní vyvíječe s naftovým ohřevem vody jsou určeny především na profesionální čištění, odmašťování a hloubkovou desinfekci povrchů. Hlavní výhoda v použití parního ohřevu spočívá v rychlosti na topení a připravenosti stroje. Stroj elektrický na topí za cca 20 min, stroj dieselový za 2 min. Výhodou a jasnou mezní hranicí mezi elektrickými parními stroji a dieselovými parními vyvíječi je produkce třech typů páry – ostrá, suchá, vlhká a mokrá, což u elektrických parních čističů není možné.

Renovace a čištění povrchů

Nejvýkonnější průmyslový parní vyvíječe s dieselovým ohřevem s množstvím páry dostatečným pro nejtěžší průmyslové aplikace, fasádní povrchy, stavební nečistoty, silně odmašťující čištění od průmyslových olejů a maziv se pyšní vysoce výkonným topným kotlem o výkonu od 30Kw až 80Kw (elektrické parní vyvíječe dosahují hodnot k 20Kw). Tyto profesionální stroje, které naše firma používá pro průmyslové čištění kovových nosníků, kovových konstrukcí v halách, čištění elektroinstalačních materiálů a rozvodných jednotek, čištění kamenných povrchů jako jsou žulové schody, náhrobní kameny, leštěné kamenné povrchy, čištění a odstranění graffiti z akrylátových a silikátových natahovaných omítek aj.

Parní čištění s regulací suché až mokré páry, ergonomické ovládání na pistoli a plynulá regulace mokrá / suchá pára, možnost hadice dlouhé 30 – 90 metrů bez kolísavosti výkonu páry to je nekompromisním řešení pro čištění odolných mastnot a grafitu ve slévárnách, průmyslu, restauračních zařízení, gastro provozech,, čištění fasádních povrchů a střech a vysoko a těžko dostupných míst zajišťuje naše firma prostřednictvím těchto profesionálních strojů. Tyto stroje dokonale vyčistí vaše stroje bez vniknutí vlhkosti do konektorů a elektronických částí a díky produkovanému objemu a výroby páry zcela zajistí vysoce kvalitní a efektivní výsledek práce našich pracovníků.

Speciální nástavce na profi parní čištění povrchů

Parní čištění a čištění horkou párou je prováděno v mnoha případech a realizací v rámci naší firmy profesionálním systémem plošného parního čištění MOSMATIC Steam PRO. Tento systém je výsledkem několika letého výzkumu inovace výrobců parní strojů a parních vyvíječů s renomované švýcarské firmy MOSMATIC AG.

Čištění párou a nepřekonatelnou výhodou a předností tohoto čištění je fakt, že z malé ač výkonné parní trysky tento systém MOSMATIC dokáže vytvořit čistící plochu kolem 40cm v průměru při konstantním tlaku a výkonu páry na čištěný povrch. Tím se posouvá technika parního čištění nad hranice stávajících dostupných možností a umožňuje mnohonásobně zvýšit efektivitu parního čištění ploch, zdí, stropů, stěn, obkladů, podlah, dlažeb, kuchyňských a potravinářských provozů, fasád, střech a venkovních či vnitřních interiérových povrchů, kde není vhodné pracovat přímo s vodou.

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=cKh2hwuSIoo{/youtube}

Parní čistění a přednosti čištění horkou párou

Čištění párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků či s minimálním množstvím.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.
 • Horká pára pod silným tlakem proniká hluboko pod povrch organických materiálů.
 • Zneškodníte i nejhorší nečistoty, jakou jsou mastnoty, vosky a oleje.
 • Odstraňuje nežádoucí pachové stopy.
 • Čištění velkého množství materiálů a povrchů.
 • Vhodné pro alergiky – anti alergenní čištění
 • Čištěním párou dochází k likvidaci choroboplodných zárodků.
 • Likviduje především viry, alergeny, bakterie, roztoče, plísně a houby.

Parní čištění a jeho použití:

 • Zdravotní péče – boj s infekcemi a běžnými bakteriemi
 • Čištění ulic – tvrdý boj s odstraňováním žvýkaček a graffiti
 • Průmysl – hloubkové čistění a odmašťování s minimálními prostoji
 • Smluvní čištění – zlepšování viditelných výsledků čištění v kratším čase
 • Stravování & potravinářská výroba – zachování nejvyšších standardů čištění a hygieny
 • Průmyslové haly a výrobní provozy
 • Volný čas a pohostinnost – kladný první dojem, který přispívá k úspěšnému podnikání

Parní čistění povrchů a materiálů horkou párou

Renovace a čištění povrchů

Objednávka parního čištění povrchů a materiálů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně parní či čištění objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky parního čištěn povrchů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací, abychom Vám dokázali připravit nabídku přímo na míru dle Vaši potřeb.

Naše firma zajišťuje čištění párou v oblastech:

Parní čištění povrchů

 • parní čištění dlažeb
 • parní čištění obkladů
 • parní čištění podlah
 • parní čištění schodů
 • parní čištění betonu
 • parní čištění stropů
 • parní čištění fasád
 • parní čištění střech
 • parní čištění konstrukcí
 • parní čištění průmyslových strojů

Parní čištění prostor

 • parní čištění interiérů
 • parní čištění kuchyní
 • parní desinfekce prostor
 • parní čištění spotřebičů
 • parní čištění oken
 • parní čištění sociálních prostor
 • parní čištění toalet
 • parní čištění nábytku a postelí
 • parní čištění koberců a textilií
 • parní čištění a odmašťování

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet a to na základě níže uvedených info.

 1. Adresa a lokalita místaRenovace a čištění povrchů
 2. Plocha a rozsah znečištění
 3. Počet schodů a či m2 plochy
 4. Čas a preferovaný termín realizace
 5. Rozsah parního či tlakového čištění
 6. Typ povrchu / podlahy / materiálu
 7. Impregnace, nátěr, anti-graffiti,
 8. Specifikace povrchové úpravy

Parní čištění a čištění horkou párou, odmašťování povrchů a podlah, schodů a povrchů ve Vaší domácnosti, kanceláři a komerčních nebo skladových prostorách a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místaRenovace a čištění povrchů
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální čističe či impregnace
 8. Předběžná konečná částka

Čištění horkou párou, odmašťování podlah, schodů a povrchů ve Vašich prostorách může být úkon na jeden a leckdy i více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás mají povinnost upozornit na případný nárůst času a případně plochy / m2. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Parní čištění a cenová nabídka vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžné parní či tlakové čištění. Speciální nano čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity.

Parní čištění povrchů horkou párou a metodika čištění

Renovace a čištění povrchů

Čištění horkou párou a parní čištění povrchů, podlah a schodů ve Vašich prostorách se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny a m2.
 2. Parní / horkovodní čištění podlah či povrchů včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Parní / horkovodní odmaštění povrchů podlah, spár a schodů + nano čištění aj.
 4. Parní / horkovodní čištění podlah včetně aplikace čistícího přípravku.
 5. Strojové umytí podlah včetně neutralizace povrchu podlahy či povrchu.
 6. Impregnace, nátěry, voskování, olejování podlah, ochrana povrchů.
 7. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 8. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Pro parní čištění horkou párou a odmašťování povrchů, podlah a schodů naší firmy jsou naši pracovníci vybaveni kvalitními stroji, pomůckami a technikou. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika a silné čistící nano přípravky, kterou jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí a mají nejvyšší možnou účinnosti čištění v kombinaci s horkou párou, tím že pracují a čistí absolutně při jiné teplotě než-li za běžného stavu.

Parní čištění povrchů a materiálu horkou párou se dělíme v rámci naší firmy na níže uvedené skupiny a oblasti a to dle typu materiálu, znečištění, stavu povrchu a použití vhodné čistící technologie:

Nízkotlaké parní čištění

Desinfekce a mytí povrchů

Tlak: 10bar = Teplota: 30°– 180°C

 • parní čištění textilií
 • parní čištění nábytku
 • parní desinfekce prostor
 • parní čištění PVC a LINA
 • parní čištění spotřebičů
 • parní čištění koberců
 • parní čištění matrací
 • parní čištění kuchyní
 • parní čištění provozů
 • parní mytí povrchů
 • parní desinfekce povrchů
 • parní čištění elektroinstalací

Vysokotlaké parní čištění

Čištění a revitalizace povrchů

Tlak: od 200bar  = Teplota: 80°– 130°C

 • parní čištění podlah
 • parní čištění dlažby
 • parní čištění spár
 • parní odmašťování povrchů
 • parní sanace betonu
 • parní čištění schodů
 • parní čištění fasád
 • parní čištění střech
 • parní čištění kamene
 • průmyslové parní čištění
 • parní čištění konstrukcí
 • parní čištění stěn a opláštění

Nízkotlaké parní čištění a metodika čištění povrchů

Parní mytí a desinfekce horkou párou nízkotlakými stroji je vhodné na mytí a desinfekci materiálů, povrchů, spotřebičů, oken, textilií. Výhodou a předností nízkotlakého parního čištění je především nízký tlak páry, který na desinfikovaný – mytý a čištěný povrch aplikován je vhodný na šetrné materiály. Hlavní čistící médium nízkotlakým systémem a metodou je objem – teplota a vlhkost či ostrost páry ve vteřině, který dokáže parní stroj či parní vyvíječ vyprodukovat. Samozřejmě je vhodné v mnohých případech čištěné či desinfikované povrchy také kombinovaně čistit nano čističi a horkou párou, aby výsledek byl co nejlepší – např. spečeniny, mastnota, silné nečistoty, skvrny, fleky, mapy aj. Tento systém je vhodný především do interiérového mytí- desinfekce – čištění povrchů a materiálů v domácnostech, firmách, kanceláří, prostorách kde nelze pracovat s vodou, kuchyňských provozech, restauračních zařízení, hotelových provozech, veřejných prostorách – WC aj či sanitárních a hygienických či elektroinstalačních zařízeních.

Renovace a čištění povrchů

Parní dezinfekcí textílií a koberců vytvoříte prostředí nepřátelské k roztočům, bakteriím a plísním. Doporučujeme Vám naše hloubkové strojová parní , pěnové nebo horkovodní čištění s použitím profi bezchlórové desinfekce, kterou lze postříkat DEZISANEM Spray a nechat řádně vyschnout. Následně budou koberce a potahoviny připraveny k používání. Tato metoda DEZISAN je šetrná ke všem materiálům včetně jemné kůže, textilu a gumy. Její aplikací předejdete vzniku zápachu popřípadě již vzniklý zápach zcela odstraníte a zabezpečíte tím mikrobiální čistotu, která je dobrou prevencí před vznikem kožních plísní.

Horkovodní a parní antibakteriální čištění koberců

Hloubkově znečištěné koberce jsou v rámci námi nabízených služeb ve většině případů hloubkově čištěny profi přístroji s využitím horké vody či vlhké páry. Při čištění koberců a textilií výsledek čištění zlepšen používáním horkého roztoku místo roztoku pokojové teploty. Přesné testy ukázaly, že čištění koberců s roztokem jen o 10 °C teplejším než je pokojová teplota, přináší výsledek, kterého je u běžného čištění dosaženo až napodruhé. Profi horkovodní a parní systém STEAM PRO s okamžitým ohřevem vody umožňuje disponovat s horkou vodou ihned po zapnutí přístroje. Není třeba dlouho čekat, než se ohřeje roztok v celé nádrži a tak pracujeme s horkou vodou či vlhkou párou kontinuálně.

Profesionální kobercové horkovodní a parní extraktory STEAM PRO se v celosvětovém pojetí řadí mezi absolutní špičku. Již několikrát získaly prestižní zlaté ocenění, které každoročně uděluje americký „The Carpet and Rug Institute“. Tato nezávislá organizace posuzuje kobercovou čisticí techniku od mnoha výrobců a vyhodnocuje jednotlivé produkty podle kritérií, mezi které se řadí mimo jiné účinnost sání, schopnost zanechávat vyčištěný povrch co nejsušší, hlučnost nebo šetrnost vůči čištěnému povrchu.

Hloubkové čištění koberců těmito profesionálními přístroji, jenž jsou vybaveny interním tepelným výměníkem, který má čisticí roztok na 80 stupňů Celsia, dokáží díky ohřevu se zvýšit chemickou reakci, která působí na čištěný textilní povrch mnohem účinněji než zastudena. Vysávání aplikovaného roztoku obstarává vysoce výkonný sací motor, který vyvíjí podtlak až 30,4 kPa. Nádrže na roztok a nečistoty poskytují kapacitu téměř 50 litrů a 5 metrů dlouhé hadice, tudíž stroje jsou obsluhovány v širokém rádiusu bez mnoha přechodů čištění koberců.

Parní čištění koberců s použitím účinné certifikované chemie Prochem Professional™ nabízíme na silně zamaštěné koberce. Čištění párou má spoustu výhod. V prvé řadě je parní čištění ekologické, nezatěžuje životní prostředí hlavně díky tomu, že k čistění párou nejsou potřeba žádné chemické čistící prostředky. Do parního čističe lijeme pouze čistou vodu, kterou stroj změní v páru a ze speciálního zásobníku je přimíchána šetrná chemikálie pro desinfekci vlákna. Pára vychází ze stroje vlhká a pod tlakem. Další velkou výhodou parního stroje je možnost hloubkového čištění.

Při hloubkovém čištění koberců vlhkou a horkou párou, která se snadno dostane do hloubky materiálů a spolehlivě zničí všechny choroboplodné zárodky a bakterie a to i díky vysoce účinné chemikálii absolutně reagující s teplotou horké páry. Čištění párou je snadné, rychlé a kvalitní a je velmi často používáno jako dílčí krok v rámci celostní kůry a více stupňového hloubkového čištění koberců.

Parní čištění a desinfekci sedaček a čalouněného nábytku provádíme hloubkovým horkovodním nebo parním čištěním profi systémem STEAM PRO Hot box v kombinaci a užitím profi desinfekčních přípravků DEZISAN, likvidující pachy, bakterie, viry, plísně, odstraňující skvrny. Nepoškozují žádné materiály – jsou nekorozivní. Neobsahují agresivní nebo hořlavé látky jako chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Nedráždí pokožku. Ošetřené povrchy jsou dlouhodobě chráněny. Přípravky nezanechávají nepříjemný zápach, naopak příjemně voní.

Vysokotlaké parní čištění a metodika čištění povrchů

Parní čištění a revitalizace povrchů horkou párou vysokotlakými stroji a profesionálními parními systémy je založeno na principu kombinace a spojení dvou elementárních složek – voda (tlak) a horká pára (teplota) s další kombinací třech faktorů a to suché páry – vlhké páry – ostré páry. Tyto uvedené parametry nastavení prostřednictvím parních profesionálních systémů lze různě kombinovat. Naše firma má díky dlouhodobým zkušenost vytvořeno již několikero vhodný konceptů a metodických postupů z hlediska parního čištění – revitalizace a sanace povrchů a materiálů a to od malospotřebitelského hobby zákazníka až po průmyslové a výrobní provozy a objekty.

Parní vysokotlaké čištění, odmašťování povrchů a materiálů je tlakové mytí – desinfekce až k vysokotlakému čištění povrchů či sanace materiálů nebo tryskání materiálů. Tlakové čištění je činnost, při které dochází k čištění různých povrchů a materiálů využíváním proudu vody pod vysokým tlakem s velikou kinetickou energií a čištěním s kombinací horké páry v různé plynném skupenství.

Renovace a čištění povrchů

Parním vysokotlakým čištěním horkou vodou je díky kombinaci síle proudu – tlaku vody a teploty vody – páry směřované k čištěnému povrchu je možné odstranit například:

 • atmosférické nečistoty (prachové částice, smog, saze)
 • organické nečistoty (řasy, plísně, mechy a pod.)
 • graffiti, barvy, laky a mořidla
 • mastností a olejových skvrn
 • cementový povlak, rez i solné výkvěty
 • pogumování betonových, asfaltových a antiskidových povrchů
 • žvýkačky a gumové či silikonové zbytky nečistot

Parní vysokotlaké čištění horou vodou a párou a jeho hlavní princip vysokotlakého čištění je založen na mechanickém odtržení špíny z povrchu, aplikací vody o veliké kinetické energii. Ta je dána její rychlostí, tedy tlakem a hmotností, tedy průtokem. Na rozdíl od klasického vodního čištění, při kterém je kinetická energie vyráběna velkým množstvím vody, je zde její spotřeba kvůli vysokému tlaku až o 75% nižší, při mnohonásobném čistícím efektu.

Parní tlakové čištění je ekologicky šetrnou formou čištění pomocí různé síly tlaku vody a teploty vody vysokotlakého přístroje a sestavy. Díky této technologii je možné odstranit prach, barvu, bláto ze zdí, kovů, cest, chodníku, olejové skvrny z podlah, různorodou špínu z dopravných prostředků, odstranění graffiti z budov, mytí materiálů od starých nátěrů a popisů a jejich přípravu pro další úpravu nebo renovaci, atd.

Renovace a čištění povrchů

Parní vysokotlaké čištění a revitalizace povrchů a materiálů horkovodním parním čištěním povrchů, podlah či schodů mluví jednoznačně kombinaci a použití speciálních profesionálních čistících hlavic systému Mosmatic™. Tímto systémem a metodou Mosmatic™ je profesionální a vysoce účinná metoda ekologického čištění povrchů. Tato metoda je založena principu vysokotlakého parního čištění povrchů prostřednictvím vody a horké páry s pracovní sílou od 200 barů a teplotou vody od 80°C stupňů.

Parním čištění horkovodní párou profesionálním systémem Mosmatic™ jsme schopni vyčistit níže uvedené povrchy:

 • Venkovní a vnitřní podlahy
 • Ražený beton
 • Lícové pásky (brick)
 • Skládané dlažby
 • Schody a schodiště
 • Terasy
 • Parkovací stání
 • Keramické dlažby
 • Porfýr
 • Kamenné chodníky
 • Zámkové dlažby
 • Garážové vjezdy
 • Bazénové obklady
 • Střechy a fasády

Parní čištění horkou párou a vodou vysokotlakým systémem Mosmatic™ pracuje s velmi vysokým tlakem vody a objemem horké páry prostřednictvím rotačních trysek, které v těsné a konstantní vzdálenosti od čištěného povrchu díky tlaku vodě a objemu páry dokáží udělat v okamžiku v podstatě zázraky. Celý proces hloubkového čištění se odehrává pod hlavním krytem hlavice, která jednoznačně zamezí rozstřiku nečistot a vody s to především díky okamžitému odsávání do velkoobjemového zásobníku vysavače, který nečistoty odsává a povrch zároveň vymývá.

Parní čištění graffiti horkovodním parním čištěním

Tato metoda patří mezi profesionální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a odstraňování graffiti z omítky či fasády rozlišujeme dva případy:

Odstranění graffiti z tradiční cementové omítky bez nátěru a odstranění graffiti z cementové omítky natřená fasádní barvou. Tradiční cementová omítka bez nátěru se čistí čistícím gelem a štětcem rovnoměrně nanáší na graffiti a krouživými pohyby masíruje plochu tak dlouho, dokud se barva nezačne rozpouštět. Následně povrch studeným a horkým tlakovým čištěním vymyje a samozřejmě s optimální teplotou cca 80 stupňů a s plošným tlakem 60-90bar.

Čištění graffiti z cementová omítky, jenž je natřená fasádní barvou vyžaduje věnování pozornosti třem okolnostem:

Je fasádní barva již starší a plně vyschlá?
Je fasádní barva nanesena v silné vrstvě?
Je fasádní barva stabilní nebo jsou prsty po přejetí povrchu od barvy?
Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Parní nano-technologické čištění graffiti

Renovace a čištění povrchů

Tato metoda patří mezi speciální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z pískovců, soch, průčelí, památek, historických materiálů a přírodních kamenů či tzv. citlivých materiálů, kam řadíme podklady typu – umělá hmota, fólie, auto laky, dopravní značky a reklamní panely.

Odstranění graffiti z výše uvedených povrchů není jednoduché, obzvláště když se jedná o starší znečištění. Např. díky savosti pískovce vniká barva hluboko pod povrch a tam vytvrzuje. Zde používá kombinaci anti-graffiti spreje jenž obsahuje srovnatelné účinné látky jako čistící gel. Díky jeho konzistenci se penetruje hlouběji do podkladu a rozpouští tak barvu ve větší hloubce. Substance hned po nastříkání napění a změní se v gel, který „nasává“ složky barvy do sebe. Takto vzniklý gel jede společně s barvou snadno odstranit díky vysoce účinnému parnímu čištění. Tento postup se mimo jiné osvědčuje obzvláště u broušených podkladů a popisy fixem

Odstranění graffiti z citlivých podkladů provádíme kombinací speciálního čističe na polykarbonát. Mezi tyto citlivé podklady řadíme – umělou hmotu, fólie dopravní značky, reklamní panely atd. Kombinace parního čištění a tohoto čističe dokáže šetrně odstranit sprejové barvy i popisy fixem z citlivých podkladů a částečně také z podkladů citlivých na rozpouštědla např. měkké umělé hmoty, auto laky, syntetické laky, folie odolávajícím rozpouštědlům, dopisní schránky plastová okna, výtahy, odpadkové koše, elektrorozvaděče, dveře, prodejní automaty, výkladní skříně či telefonní budky nebo autobusové zastávky atd.

Parní čištění průmyslových konstrukcí

Renovace a čištění povrchů

Zde je používána kombinace nízkotlakého a vysokotlakého čištění horkou párou a to převážně vlhkou nebo suchou párou, tak aby nedošlo k průniku vody do citlivých zařízení a nenarušení bezpečnosti a chodu zařízení.

Po skončení důkladné údržby a parní desinfekci, mytí či čištění povrchů, materiálu lze doporučit provedení široké škály možných ochran povrchů od základních antibakteriálních impregnací či hydrofobních nebo olejofóbních impregnací až po možnost nejmodernějších typů samočistících ochranných impregnací na bázi nanotechnologických metod.

Samočistící impregnace fasád, střech a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Renovace a čištění povrchů

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO – klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Renovace a čištění povrchů

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Renovace a čištění povrchů

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigrafiti efekt

Ceník profesionálních služeb

Parní a horkovodní desinfekce a čištění povrchů a prostor

 • od 50,- Kč bez DPH per m2 | desinfekce a parní mytí povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění povrchů a podlah
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | horkovodní čištění povrchů a podlah
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | odmašťování povrchů a podlah
 • od 80,- Kč bez DPH per m2 | čištění stropů a zdí, fasád a střech
 • od 100,- Kč bez DPH per bm | čištění konstrukcí a kovových nosníků
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | hydro a nano impregnace povrchů
 • cena dle rozsahu plochy per m2 | samočistící nano impregnace povrchů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.